Dom / Wiadomości

Co to jest łożysko złożone?

The china composite bearing is one of the oil-free lubrication bearings. The product is based on high-quality low-carbon steel backing and the surface is sintered with a lead-tin bronze alloy. The composite bearing has been sintered and densely rolled for several times to form a copper and steel integrated double Rolled metal strip. It has the characteristics of high bearing capacity, impact resistance, high temperature resistance, and strong self-lubricating ability. It is especially suitable for heavy loads, low speeds, reciprocating or swinging situations where it is difficult to lubricate and form an oil film, and it is not afraid of water wash and other acid erosion. And scouring.

Ponieważ płyta bazowa jest stabilna jako materiał stalowy o niskiej zawartości węgla, zapewniona jest dokładność obróbki zewnętrznej średnicy tulei, a produkt nie musi by ć przymocowany śrubami po zainstalowaniu produktu w dziurze siedzenia, a zjawisko koła zewnętrznego można zapobiec dzięki dopasowaniu interferencji.Zmiana składu chemicznego wewnętrznej warstwy stopu powierzchni może spełniać wymagania różnych ciśnienia łożysk, różnych temperatur roboczych i różnych prędkości przesuwania.Konstrukcja powierzchni ciernej w produkcji różnych struktur rowków i otworów naftowych może spełniać wymagania różnych metod tankowania i może zapobiec zjawisku gryzienia wałów.